Kompaniýa habarlary

 • Yanfeng Held A Reading Month And Called On Employees To Develop A Good Habit Of Reading Books.

  Fanfeng okamak aýyny geçirdi we işgärlere kitap okamagyň gowy endigini ösdürmäge çagyrdy.

  Kitaba ünsi jemlemek we sahypalaryň usulyýet öwrümi gündelik durmuşyň streslerinden çykmaga kömek edýär. Okamagyň sizi köşeşdirýändigi we potensial işgärleriň ofis aladalary üçin nokady boljakdygy subut edildi. Korporatiw kultymyzy işjeňleşdirmek üçin ...
  Koprak oka
 • What are dermal fillers?

  Dermal doldurgyçlar näme?

  Dermal doldurgyçlar, sanjymly implantlar, ýumşak dokuma doldurgyçlary ýa-da gyrmyzy doldurgyçlar diýlip hem bilinýär, EDQM tarapyndan tassyklanan lukmançylyk enjamy, nasolabial eplençleri (şol sanda uzalýan çyzyklar) ýüzüň has ýumşak we / ýa-da has doly görnüşini döretmäge kömek edýär. ..
  Koprak oka
 • Congrats! Our client got their own brand ISO13485 certificate in Oct of year 2020

  Gutlaýarys! Müşderimiz 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda öz markasy ISO13485 şahadatnamasyny aldy

  ISO 13485: 2016 Lukmançylyk enjamlary - Hil dolandyryş ulgamlary - Düzgünleşdiriji maksatlar üçin talaplar ISO 13485, lukmançylyk enjamlaryny we degişli hyzmatlary dizaýn etmek, öndürmek, gurnamak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan guramalar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir. Şeýle hem ulanyp bolýar ...
  Koprak oka